Προπονητές Ανδρικού

Γεωργιάδης Μάριος

Προπονητής

Κανελλίδης Νίνο

Βοηθός Προπονητή

Τζιουμάκης Γιάννης

Γυμναστής/Υπ.Φυσ.Κατάστασης

Στογιάννος Σωτήρης

Συνεργάτης