Προπονητές Ανδρικού

Τυριακίδης Ντάνης

Προπονητής

Κασάπης Κώστας

Βοηθός Προπονητή

Τζιουμάκης Γιάννης

Γυμναστής/Υπ.Φυσ.Κατάστασης

Στογιάννος Σωτήρης

Συνεργάτης