ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

 

Ονοματεπώνυμο: Τυριακίδης Ιορδάνης

2018-2019: Προπονητής Αετοί Βέροιας

2018-2019: Προπονητής Αετοί Βέροιας

2018-2019: Προπονητής Αετοί Βέροιας

2018-2019: Προπονητής Αετοί Βέροιας

2018-2019: Προπονητής Αετοί Βέροιας

2018-2019: Προπονητής Αετοί Βέροιας

 

Ονοματεπώνυμο: Τυριακίδης Ιορδάνης

2018-2019: Προπονητής Αετοί Βέροιας

2018-2019: Προπονητής Αετοί Βέροιας

2018-2019: Προπονητής Αετοί Βέροιας

2018-2019: Προπονητής Αετοί Βέροιας

2018-2019: Προπονητής Αετοί Βέροιας

2018-2019: Προπονητής Αετοί Βέροιας

 

Ονοματεπώνυμο: Τυριακίδης Ιορδάνης

2018-2019: Προπονητής Αετοί Βέροιας

2018-2019: Προπονητής Αετοί Βέροιας

2018-2019: Προπονητής Αετοί Βέροιας

2018-2019: Προπονητής Αετοί Βέροιας

2018-2019: Προπονητής Αετοί Βέροιας

2018-2019: Προπονητής Αετοί Βέροιας

 

Ονοματεπώνυμο: Τυριακίδης Ιορδάνης

2018-2019: Προπονητής Αετοί Βέροιας

2018-2019: Προπονητής Αετοί Βέροιας

2018-2019: Προπονητής Αετοί Βέροιας

2018-2019: Προπονητής Αετοί Βέροιας

2018-2019: Προπονητής Αετοί Βέροιας

2018-2019: Προπονητής Αετοί Βέροιας

 

Ονοματεπώνυμο: Τυριακίδης Ιορδάνης

2018-2019: Προπονητής Αετοί Βέροιας

2018-2019: Προπονητής Αετοί Βέροιας

2018-2019: Προπονητής Αετοί Βέροιας

2018-2019: Προπονητής Αετοί Βέροιας

2018-2019: Προπονητής Αετοί Βέροιας

2018-2019: Προπονητής Αετοί Βέροιας